sonnencharger

sonnenCharger – den intelligente elbillader

OBS. Jeg har fået nyt setup med en ny Easee-lader og Solar Manager med intelligent styring af opladningen. Læs mere her.

SonnenCharger er en intelligent ladeboks til hjemmet som kommunikere med solceller og batteri til at oplade vores elbil med grøn strøm.

I stedet for at bruge konventionelt genereret elektricitet fra fossile brændselkraftværker til opladningsprocessen, kan vi få den nødvendige elektricitet direkte fra solcellerne eller batteriet til ladestationen. 

SonnenCharger – klar til at lade elbilen med solcellestrøm

Oplad elbilen med egen strøm

SonnenChargerens forskellige ladefunktioner gør det muligt at køre på energi fra vores egne solceller en stor del af året. Vi tænker at det er én af de bedste løsninger, når det kommer til ladestandere – især i sammenhæng med et hybrid solcelleanlæg*. 

Det geniale med SonnenChargeren er sammenspillet med vores batteribank og solcelleanlæg (også fra Sonnen), da dens ladefunktioner kan udnytte vores selvproducerede energi til det maksimale.

*hvis I har mulighed for at lade bilen i dagtimer som vores familie.

En fleksibel løsning til opladning af elbilen

Med SonnenChargeren er det minimalt det vi skal sende tilbage i elnettet, da jeg har fået en løsning som giver fleksibilitet og mulighed for at udnytte meget af den strøm vi selv producerer.

I nedenstående kan du læse om mulighederne/forskellene med at lade i Power- og Smartmode som er det der gør SonnenChargeren til noget helt specielt.

SonnenCharger er en intelligent ladeboks som spiller sammen med SonnenHybrid-anlæg.

SonnenCharger har 2+ lademuligheder

 1. PowerMode er til hurtigst mulig opladning 
 2. SmartMode er opladning for at maksimere solcellernes produktion

Power Mode – hurtigst opladning

I PowerMode oplades elbilen så hurtigt som muligt til enhver tid – dvs. med den maksimale tilgængelige opladningseffekt. SonnenBatteriet sikrer, at den tilgængelige selvgenererede elektricitet bruges effektivt under opladningsprocessen. Hvis der ikke er tilstrækkelige elektricitet til opladningsprocessen fra solcellerne, kan bilen oplades med ekstra energi fra elnettet. Det sikrer, at elbilen bliver klar på hurtigst mulig tid.

Smart Mode – optimeret opladning

Med SmartMode er det muligt at bruge så meget selvgenereret elektricitet som muligt. På basis af den indstillede afgangstid, den tilgængelige solenergi og elforbruget i husstanden optimerer sonnenChargeren opladningsprocessen, så elbilen oplades med så meget elektricitet fra solcellerne som muligt.

Smart Mode sikrer også, at din bil er fuldt opladet af den ønskede afgangstid, hvis dette er muligt med maksimal opladningseffekt. Når der er nok tid til den ønskede afgang, så prøver sonnenCharger at oplade elbilen med overskud fra solcellerne.

Hvor er solceller, batteri og lader er købt?

Vi har købt solcellerne, Sonnenbatterie og SonneCharger hos ViaSol.dk. Det var været en super process med beregninger, godt forarbejde, hjælp til byggeansøgning og fantastisk opsætning af hele anlægget.

Inteligent opladning i Smart Mode

Initialiseringsfase

Før elbilen oplades, kontrollerer SonnenCharger forskellige parametre og skaber derefter den optimale plan for opladningsprocessen. Denne fase varer mellem 5-10 minutter. I denne initialiseringsfase skifter SonnenCharger til strømtilstand og bruger energi fra elnettet i denne tid. Når initialiseringen er afsluttet, kan den ønskede opladningstilstand vælges.

For at kunne bruge indstillingen “pause” skal elbilen være i stand til at fortsætte opladningsprocessen, selv efter en afbrydelse. Det er en forudsætning for at kunne bruge funktionen “egen energi“. Det er vigtigt at kontrollere, om denne funktion understøttes af din elbil.

Sæt indlæsningen på pause

I Smart Mode kan du beslutte, om du vil vælge indstillingen “pause”. SonnenCharger vil forsøge at oplade elbilen med så meget egenproduceret elektricitet som muligt inden for den definerede afgangstid. Hvis der bare ikke er nok egen energi til rådighed, stopper opladningsprocessen, indtil der er nok egen strøm igen. Men hvis afgangstiden nærmer sig, og der ikke er tilstrækkelig egenproduceret elektricitet til rådighed, trækker SonnenCharger resten af ​​elektriciteten fra nettet.

Oplad kun med din egen energi

Ved at aktivere funktionen “egen energi” i Smart Mode tages der ikke længere hensyn til afgangstiden. Denne funktion sikrer, at elbilen kun oplades med egengenereret elektricitet. Bortset fra initialiseringsfasen er der ikke noget netværkskøb.

Hvis produktionen af ​​”egen energi” falder til under køretøjets minimum krævede opladningseffekt, bliver opladning midlertidigt standset.

Video – hvordan fungerer SonnenCharger?

I nedenstående video viser jeg nogle af mulighederne for opladning med SonnenChargeren.

Oversigt over fire opladningseksempler

Opladning i PowerMode

Vi gerne vil oplade vores elbil hurtigst muligt for starte kørsel igen på kort tid. Vi tilslutter SonnenChargerens opladerkabel til elbilen og starter opladningsprocessen via appen eller touchskærmen.

SonnenCharger oplader bilen med den maksimale tilgængelige strøm fra sonnenBatteriet og solcelleanlægget. Resten af ​​den nødvendige elektricitet til fuld opladning af bilen hentes efterfølgende fra nettet.

Opladning i Smart Mode

Når vi ikke ønsker at fortsætte med at køre i vores elbil i et par timer startes Smart Mode via appen eller touchskærmen, og den ønskede afgangstid indstilles.

For at optimere beregningen af ​​opladningstiden kan vi også indstille bilens aktuelle opladningsniveau.

Hvis der er tilstrækkeligt soloverskud til rådighed i løbet af dagen, oplader SonnenCharger nu kun med dette PV-overskud, men ellers med den mindst nødvendige opladningseffekt fra bilen. Når afgangstiden nærmer sig, skifter SonnenCharger automatisk strømtilstand, hvis det er nødvendigt for at kunne nå det ønskede opladningsniveau.

Opladning i Smart Mode med “pause”-funktion

Når vi ønsker at bruge så meget af vores egen energi som muligt og vi ikke behøver at kører de næste par timer og der ikke er tilstrækkeligt overskud fra solcelleproduktion til rådighed, standses opladningen.

Først når afgangstiden nærmer sig, og der ikke er tid nok til at nå det ønskede opladningsniveau, skifter SonnenCharger automatisk strømtilstand og oplades med den maksimale tilgængelige effekt.

Opladning i smart tilstand med “egen energi”-funktion

For at oplade elbilen med kun den overskydende strøm fra solcelleanlægget, når den overskydende strøm overstiger bilens mindste ladekapacitet, bruger SonnenCharger kun elektricitet, den selv har produceret fra solcelleanlægget til opladningen. Hvis der ikke er tilstrækkelig solcellestrøm, stopper SonnenCharger opladningen. Det er ikke hastigheden, der tæller, men den optimale udnyttelse.

Info om SonnenCharger

 • SonnenChargeren er en 3 faset lader*
 • Mulighed for at lade med 22 kW på 3 faser
 • Ladehastigheden på én fase er max 7,4 kW
 • Type 2 charger (passer til de fleste elbiler)
 • 7 meters fastmonteret kabel med magnetisk kabelholder
 • IP 56 beskyttelse (støvskærmet og vandsikret)
 • Tilsluttet med ethernet kabel (ikke muligt med wifi)
 • Laderen fungerer temperaturer mellem -25 til 65 grader Celcius
 • Dimensioner på laderen 45/27/13,5 cm
 • Laderens vægt 12,8 kg
 • Forsyningsspænding (400 V / 230 V (tre / enkelt fase)
 • Touch Display (til valg af lademuligheder)
 • App styring (iOS, Android)
 • Garanti 3 år

*og passer derfor bedst til store solcelleanlæg.

OBS.

SonnenChargeren kan lade med 22 kW, men f.eks. kan vores Skoda Enyaq ikke lade med mere end 11 kW*.  

I Smart Mode opladningen “Egen energi” (hvor du oplader med kun din egen selvproduceret energi) er det vigtigt at bilen har mulighed for at sætte opladning i pause. Dette er ikke muligt i alle biler. Sonnen skriver derfor at du skal tjekke med dit eget køretøj, om bilen understøtter denne funktion.

Det har dog ikke været helt let at finde ud af om hvilke biler der er kompatible med Chargeren og pause-mode. Sonnen skriver ikke noget om det nogen steder.

*Opladning med 11 kW gælder langt de fleste biler. Der er desuden nogle ekstra tekniske krav før SonnenChargeren kan aktiveres til 22 kW.

FAQ

Hvorfor skal SonnenCharger kunne pause opladningen?

Funktionen “pause” gør det muligt at sætte køretøjet i hviletilstand. Det betyder, at bilen oplades ikke, før dit solcelleanlæg producerer tilstrækkeligt overskud, eller afgangstiden nærmer sig.

Det er vigtigt, at bilen er kompatibelt med afbrydelsen af ​​opladnings-processen fra sonnenCharger, ellers kan opladningen ikke genoptages. Ellers er det nødvendigt at tilslutte og tage opladningsstikket ud igen. Kontrollere om din bil understøtter denne funktion.

Hvordan testes “pause”-funktionen i sonnenCharger-appen?

1. Vælg køretøj, og aktiver Smart Mode.
2. Aktiver under Indstillinger / Opladerindstillinger / Pause i Smart-tilstand.
3. Indstil en afgangstid (> 5 timer, helst natten over).
4. Køretøjet begynder med en initialiseringsfase på maksimalt 10 minutter. Derefter vil opladningskraften til overproduktionen PV-anlægget reduceres, hvis dette ikke er tilstrækkeligt til den minimale opladningseffekt, er opladningen sat på pause.
5. Når afgangstiden nærmer sig, sender Smart Mode kommandoen til at oplade med maksimal effekt. På dette tidspunkt skal køretøjet begynde at oplade senest. Hvis dette ikke sker, er denne funktion ikke kompatibel med det valgte køretøj.

Hvad er den minimale ladekraft for at starte opladningen?

En elbil kræver en minimal ladekraft for at starte opladningsprocessen. Dette er normalt 6 A pr. fase, men kan variere afhængigt af elbilen.

Dvs. at SonnenCharger burde starte med at lade ved:
– 1 fase = 1,38 kW
– 3-faset = 4,14 kW

Hvordan bliver elbilen opladt?

Producerer solcellerne i øjeblikket mere end denne minimale opladningseffekt, oplades elbilen med vores egen solenergi. Hvis den overskydende solcellestrøm falder under denne grænse, oplades elbilen evt. med lagret elektricitet (fra batteriet) eller elektricitet fra nettet.

Udfordring ved opladning ved “Egen produktion”?

Når der vælges “kun egen produktion” i SonnenCharger-app, så bliver vores bil først opladt, når der bliver produceret omkring 4,0 kW eller mere fra solcellerne. Hvis der produceres mindre end 4,0 kW, så bliver strømmen smidt på batteriet og herefter på nettet.

Minimums lade-effekt er afgjort af bilen og ikke ladestanderen. Sonnen nævner at minimumsstrøm elbiler kan lade med oftest ligger på 6 A, svarende til 1,38 kW (hvis den lader 1-faset) og 4,16 kW (hvis den lader 3-faset), men nogle biler vil have andre specifikationer som giver andre minimums-ladeeffekter.

Nogle biler kan justere deres minimums-ladeeffekt gennem en app, den mulighed har vi dog ikke med Skoda Enyaq. En af de andre udfordringer er også at vores solcelleanlæg ikke er det største anlæg og derfor har vi svært ved at producere op til de 4 kW, så det bliver begrænset hvor mange måneder vi kan lade med kun egen produceret strøm.

Hvor meget strøm bruges der i initialiseringsfasen?

Der er en ventetid på 5-10 min, hvor initialiseringsfase kører mellem bilen og SonneChargeren. I initialiseringsfasen lades der med maks-strøm, så medmindre vi producerer tilsvarende (11 kW hvis man lader 3-faset), så vil SonnenChargeren hente det resterende fra nettet ligesom et normalt andet husstands-forbrug.

Der er som udgangspunkt ikke noget ved initialiseringsfasen der får SonnenChargeren til at hente strøm fra nettet. SonnenChargeren lader bare med maks-effekt, og det vil for de flestes vedkommende betyde at der hentes noget fra nettet, fordi vi ikke producerer så meget strøm på det tidspunkt.

Hvilke muligheder er der for at styring af opladning?

Det er ikke er muligt for brugerne at sætte en % af batteriet som skal som skal være ladet før alt resterende strøm fra solcellerne går til bilen. Det vil være godt hvis brugerne kunne prioritere strømmen, så det ville være muligt at vælge hus først, derefter bil og tilsidst husbatteri. 

Sådan kontrolleres minimums-ladeeffekten?

Du kan kontrollere minimums-ladeeffekt på din elbil ved at gøre følgende:
– Smart Mode tændt
– Pause-funktion deaktiveret
– Masser af tid til departure
– Ingen produktion
Det vil sige at du skal slå pause fra (i indstillinger) og tænde smart mode om aftenen, når solen er gået ned. Så vil bilen lade med minimumseffekten.SonnenCharger app

Sonnen

Grundlagt i 2010 i Tyskland

Et af Europas hurtigst voksende teknologi-virksomheder

Førende på det globale markede for energilagering til boliger

Blev i 2020 Europas førende producenter af batteri til boliger

Udviklede i 2011 SonnenHybrid Battery

Udviklede i 2018 SonnenChargeren

44 tanker om “sonnenCharger – den intelligente elbillader”

 1. Hej Rasmus
  Tak for en super spændende artikel.
  Jeg har selv et Sonnen anlæg på 6kWp med 7,5Kwh batteri samt en Tesla Model 3. Jeg er meget tilfreds med mit Sonnen anlæg og det er hurtigt blevet en sport at udnytte min egen produktion mest muligt. En SonnenCharger i “egen energi” mode lyder som et oplagt valg.
  1) Ved du om SonnenCharger virker med Tesla Model 3?
  2) hvor meget har du selv testet “egen energi”?
  3) Vil det være smart at udvide batterikapaciteten?

  1. Hej Bjarne. Jeg fik den først lige sat op inden ferien, så jeg nåede kun at teste med et par enkelt ladninger. Så jeg har desværre ikke så meget testdata. Jeg vender stærkt tilbage efter ferien med en masse updates… For lige at prøve at besvare et par af dine spørgsmål:
   1. Det vil undre mig meget hvis den ikke virker. Tesla har altid været med helt fremme med teknologien. Jeg har dog spurgt ViaSol om de ikke lave en side med elbiler som er kompatible med laderen, da det er ret væsentligt.

   2. Den vender jeg tilbage med når jeg har haft lidt flere opladninger.

   3. Jeg tænker ikke at du behøver udvide batterikapaciteten. Er der mulighed for at TM3ere kan være hjemme nogen gange i dagtimerne?
   Og fedt med at det batteri. Hvor mange kW brugt du i gennemsnit om dagen på et år?

   1. Hej Rasmus
    Tak for svar – venter spændt på dine erfaringer med SonnenCharger.
    Jeg har kun haft solceller i 2 måneder. I de 2 måneder har jeg produceret 1800kWh og forbrugt 1000kWh heraf 86% egen produktion. Jeg har primært ladet med mormorladeren i dagstid, hvor jeg har stoppet og startet ladning via Tesla-app, når SonnenApp har vist overskud/underskud af produktion. Det er det manuelle arbejde som jeg håber SonnenCharger i “egen energi” mode kan klare for mig.

    1. Ah fedt. Det er bare super skønt når man kan producere/bruge sin egen strøm. Jeg giver lyd fra mig når jeg har testet lidt mere. Du er også velkommen til at komme forbi en dag og teste det af sammen med mig. Jeg bor i Sorø.

 2. Hej Rasmus
  Har set din video om montage af solceller på tagpap tag på påsvejsede sokler. Vil du fortælle om hvilket fabrikat monteringssystemt er .
  Pft
  Mvh John

 3. Hej Rasmus. Jeg må indrømme at din blog giver et rigtig godt indblik i den nye, for mig, verden vedr. solceller, batterier, el bil og ladere. Jeg er har i lang tid været fristet af en løsning hvor man er langt hen ad vejen selvforsynende.
  Der ser ud til at sonnen har en god komplet løsning med fede features.
  Jeg har et spørgsmål, Har i gjort jer nogle tanker om hvad i gør de dage hvor i skal besøge familien i Jylland, og derfor bliver nød til at oplade jeres seje Skoda Enyaq et andet sted end hjemme i garagen.?

  Mvh
  Martin

  1. Hej Martin.
   Tak for din besked. Dejligt at høre. Ja jeg synes sonnen-systemet gør det godt. Jeg er dog blevet opmærksom på en ting – der findes 1 & 3 fasede invertere.

   Sonnen-anlæggene kører kun på én fase (så vidt jeg ved). Måske er det ikke helt fremtidsikret i forhold til elbilen, men det værd lige at undersøge. Jeg oplever dog ikke udfordringer med den én fase på vores anlæg.

   Når vi skal til Jylland er tanken at lade i Rikkes forældres hus evt. med mormor-laderen og/eller “købe” strømmen på ladestationerne. Vi skal ikke have et abonnement, da det ikke kan svare sig for os.

   Info: 1 og 3 fasede invertere

   Inverterne opdeles i hvor vidt de leverer strømmen ud på en eller tre faser. Hvis hybridinverteren kan leverer strøm ud på alle 3 faser, giver inverteren hermed et højere direkte egetforbrug.

   Enfasede invertere fås op til 3,6 kW (max. i danmark) og benyttes derfor ved mindre anlæg.

   Trefasede invertere benyttes i de lidt større anlæg, da mindste inverter er på 4 kW. De kan også med fordel benyttes, hvis du ønsker paneler på to tagflader med hver sin kompasretning, da de har to seperate indgange med hver sin MPP tracker.

   Håber det kan bruges. Vi snakkes ved. Skriv endelig igen med hvad duhar valgt.

 4. Hej Rasmus

  Tak for gode artikler og videoer.

  Jeg har også et nyt Sonnen hybridanlæg og har netop købt en elbil, så det er jo nærliggende at kigge på denne wallbox fra Sonnen. En ting jeg har opdaget, er begrænsningen på de 3,7 kw som kan sendes ud i nettet, dvs er batteriet fyldt kan der på en solrig dag være et vist “spild” af energi, som hverken kan gemmes eller sælges. Huset eget forbrug tæller med i denne grænse. Det eneste der kan sætte turbo på produktionen er opladning af Sonnen batteriet, som ikke er ramt af 3,7 Kw begrænsningen, så her kan man virkelig se hvor meget solcelleanlægget kan producere.

  Mit spørgsmål går på om Sonnencharger kan “benytte” solcellekapacitet udover de 3,7 Kw ligesom Sonnens eget batteri eller det er “begrænset” sammen med husets øvrige forbrug? Kan den fx lade med 5kw ren solcellestrøm direkte fra solcellerne?

  1. Hej Niels. Min elbil lader vente på sig (chip-mangel), så pt. kan jeg ikke lige teste det af. Men det er et super interessant spørgsmål. Hvis du er i nabolaget, så må du meget gerne komme forbi, så kan vi teste det af sammen. Jeg bor i Sorø.

 5. Tak for tilbuddet. Bor dog i Aarhus så der går nok lidt tid inden det kan lade sig gøre 😊

  Min fornemmelse, ud fra hvad jeg kan læse hist og pist, er at begrænsningen er den samme som husets øvrige forbrug. Det er jo også relateret til det med 1 fase som du nævner i en anden kommentar. Det svarer jo sjovt nok til 230v gange 16 ampere = 3,68kw som netop er begrænsningen på det solcellestrøm man kan sende ud i huset/nettet.

  Selve batteriet og kablingen inde i Sonnens kabinet er sikkert dimensioneret anderledes så man kan lade batteriet med højere kw. Hvis man forestillede sig at Sonnencharger var kablet direkte fra Sonnens inverter/boks kunne man forestille sig at man kunne lave noget kraftigere. Men som jeg forstår det så kører Sonnencharger direkte fra eltavlen og så kommunikerer den via nettet/lan-kabel med det øvrige system. Så man er underlagt de begrænsninger der er i husets elinstallation.

  1. Ja Sonnen-kabinettet og SonnenChargeren har ikke et strømkabel imellem sig. Der løber 2 kabler som samles i elskabet i huset. SonnenChargeren skal dog have ethernet-kabel. Den kan ikke kommunikere på nettet med wifi. Det må være mht. hastighed og stabilitet.

 6. Hej Rasmus

  Jeg har nu fået et 6.75 KW anlæg op – der er en del udfordringer med det, men jeg håber Viasol får det fikset i næste uge.

  Angående sonneCharger – så har jeg testet den i en lille uge og det fungere ikke alt for godt.

  Når du er på smartcharge – Egen Energi – så lader den ikke bilen, selv når hus batteri er på 100% og sol celler sender strøm ud på nettet.

  Så mangler der også en del funktioner – en mulighed for at sige den skal lade hus batteri til ??% – derefter skal alt strøm fra solceller gå til bilen (som eksempel)

  En lille “sjov” ting – er standerens skærm viser alt på tysk og jeg har ikke fundet en måde at ændre det til engelsk / dansk ..

  Så det er en meget dyr stander, der kan meget lidt :p

  1. Hej Rasmus. Tak for din besked. Tillykke med solcellerne, æv med opsætningen. Håber det bliver løst hurtigt.

   På min nye Skoda Enyaq fra i tirsdags har jeg heller ikke kunne lade med egen produktion. Om det er en fejl hos Sonnen eller på Skodaen ved jeg ikke, men jeg har skrevet til Sonnen ang. problemet. Jeg har desuden spurgt efter biler som SonnenChargeren understøtter og det har jeg ikke kunne få eller finde.

   Du har helt ret i at der mangler nogle vigtige funktioner i SonnenCharger-appen. Jeg har også et par ideer til forbedringer jeg skal have beskrevet, måske vi skulle lave en fælles tråd. Du er meget velkommen til at sende mig sms på 23262982. Så kan vi lige snakke/skrive lidt sammen.

   Standerens sprog kan du ændre ude på standeren (som jeg husker det).

 7. Vil du mene at Sonnen larmer for meget, eller er det af en anden oversag du ikke vil placere det der?

  1. Hm. Det er svært lige at sige. Vores bryggers ligger opad et værelse, så derfor vil jeg være bange for blæseren.
   Jeg synes dog ikke den larmer voldsomt. Det er bare blæseren som tager godt fat en gode solskinsdag. Jeg kan prøve at filme “larmen” og sende det til dig, hvis det kan hjælpe.

   1. Det må du hjertens gerne gører, kan du se min email. Eller skal jeg skrive nogle kontakt info til dig.

    Min søn værelse deler væg med mit bryggers, så det er vigtigt.

 8. Hej Rasmus,
  Hvor har du købt Sonnen chargeren. Hurtig søgning på google fandt jeg ikke nogle forhandlere. Er det direkte hos Sonnen?

  1. Hej Michael. Jeg har købt den hos ViaSol. Den er dog i restordre hos dem, så jeg tror desværre ikke at det er muligt at få den pt. i DK. Men sig endelig til hvis du finder et sted, hvor den kan købes.

   1. Jeg kan fortælle, at de er skiftet til Zappi – det fik jeg af vide af deres sælger, da jeg for nyligt bestilte et hybrid anlæg hjem til. Jeg er endnu i tvivl, om det er en god ide at bruge Zappi, eller om der er drifts/installations fordele ved at blive i Sonnen-land 🙂

 9. Hej Rasmus 🙂 Jeg overvejer at hente en SonnenCharger hjem fra Tyskland, der kan man stadig få dem, med 2 måneders levering…

  Ved du, om der er forskel, rent installationsmæssigt, på SonnenCharger og f.eks Zappi, hvis man vel og mærke har et ZonnenBatterie? Har det nogen fordel, at blive i Zonnen land (ud over man måske sparer 1 app).

  Jeg læser at Zappi har en Eco+ mode, som svarer til “Own Energy Only” i Zonnen – går ud fra, det er den samme teknologi der bruges. Har du fået svar fra Zonnen, omkring hvilke biler der understøtter det?
  Får en Q4 Etron, og den deler jo nok lademuligheder med din Enyaq 😉

  På forhånd tak. Og tak for en rigtig god blog – den har virkelig hjulpet mig igennem min grønne energi renovering. (ps. Viasol skulle have leveret i sidste uge, men er desværre forsinket)

   1. Hej John. Fedt. 🙂 Ved du hvordan Zappi snakker sammen med batteriet? Er der en kablet forbindelse?

    Ser også Rasmus skriver, at SonnenCharger skal have et RJ45 (ethernet) stik i sig, gælder det også Zappi?

    På forhånd tak 🙂

    1. Zappi fungere via en CT-clamp på inverter fasen og sammenholder det med hvad harvi måler af import/export på hovedtavlen. Dvs zappi har ikke nogen direkte forbindelse med inverter eller batteri og kan derfor ikke se forskel på om det den måler på CT kommer fra solceller eller batteri. Og inverter er prioriteret til load first. Så hvis bilen mangler strøm bliver den ladet op før solcellebatteriet

     1. Hmm, nu er jeg på ingen måde elektriker, så tilgiv mig hvis mit spørgsmål nu er dumt spm ind i helvede 😅 men CT måler kun strømmen, den forbruger det jo ikke, så bøde batteri og lader vil se samme værdier. Vil de så ikke begge to forsøge at lade (hvis der er plads). Eller måske endda opstå raceconditions, hvor first-man-wins. Og jeg mener ikke first man, som i , hvem der ligger tidligst på fasen – men sol i hvem der først registrerer det (der er jo nogle processorer der skal kigge på det målte resultat fra CT)..

      Jeg har en ide oppe i mit hoved om, at det vil give svingende resultater med denne metode. Altså, nogle gange vil batteriet lade, andre gange laderen.

      Om det kan gå så vidt, at havne et sted hvor ingen lader, ved jeg heller ikke 😂

      Men det var derfor jeg forventede at de 2 måske havde en kommunikation til at koordinere disse raceconditions

      Er det noget du har oplevet?

     2. Kan Zappi skifte antallet af faser, enten til opstart eller afslutning, hvor der ikke laves for meget strøm ?

      Jeg komme også til at mangle at den selv, lukker ned når solcellerne ikke laver strøm nok !

    2. Kan ikke svar på dit indlæg nedenfor pga manglende svarknap.
     Det er korrekt at zappi`s CT kun registere nettoproduktion. Dvs den måler ikke den strøm der bliver lagret på solcellebatteriet – kun det der går til huset eller ud på nettet. I ecomode vil zappi derfor normal vente med at lade bilen indtil at solcellebatteriet er fyldt. Der findes dog også en fast mode hvor dette kan bypasses. Men der er undtagleser, f eks kan
     min inverter max lade batteriet med 3kw. Hvis solcelleproduktionen er større end 3 kw og mere end hvad huset kan bruge så vil zappi registere dette og begynde at lade på bilbatteriet med op til 3,6 kw afhængigt af den overskydende solcellestrøm, og således lade solcellebatteri og bilbatteri samtidigt.
     Er solcelleproduktionen lavere end 3kw , så vil zappi normalt først begynde at lade bilen når solcellebatteriet er fyldt .

     1. svar til Ole T (kan ikke finde nogen svar knap på dit indlæg)
      Nu ved jeg ikke om du har en 3fase eller 1faset oplader i din bil.
      Men hvis er en 3faset oplader så vil Zappi lade med 3faser i Fast mode eller ved Boost-funktion. Og du kan så vælge mellem enten 1 eller 3 faset opladning i eco og eco+ mode. Hvis du vælger 1 fase så vil du kunne lade mellem 1400 w og 3600w (16A) eller 7200w hvis du har 32A forsikring. Hvis du vælger 3 faser så vil eco og eco+ mode lade med minimum 4200W, hvilket kræver en stort solcelle overskud førend zappi påbegynder opladningen. Zappi vil så vidt jeg ved ikke automatisk kunne skifte mellem 1 og 3 faset opladning. Det er en fast indstilling i menuen .

  1. Hej Daniel

   Tusind tak for de fine ord. Det varmer 🙂 Jeg har faktisk selv kigget på Zappi og den ser ud til at gøre præcist det som Sonnen kan. Og faktisk ligner det at det har flere justerings-muligheder i appen, så jeg tænker at den er super fin at gå efter.

   De eneste fordele jeg lige ser er pt. at SonnenChargeren har det hele bygget ind og med Zappi skal du have en HUB og Harvi boks som kommunikere med dit netværk og solceller. De kan jo heldigvis gemmes væk. Der er også to apps i Sonnen-land én til solcellerne og én til SonnenChargeren – så helt integreret er det desværre ikke.

   I forhold det Sonnen og deres “pause”-mode har der været meget stille. Sonnen har ikke givet lyd fra sig, men godt du husker mig på det. Jeg skriver til dem igen 🙂

   Sig gerne til når du har fået sat det hele op.

   1. Så begynder der at ske noget! Jeg har forlangt mine paneler og batteri samt inverter leveret ASAP, da de brændte mig af på levering 1 dag før motering sidst. Det hele er nu leveret, og der monteres 19. Juli. Nu mangler jeg blot at sætte elektrikeren i stævne.

    Nogle tips/tricks eller ting der er gode at vide ifm. opsætningen af mit batteri og paneler? 🙂 Ved ikke hvor servicemindede de tømrere kommer til at være, så kunne være godt at være ordentligt klædt på til de kommer.

    /Dannie

    1. Fedt. Det bliver godt at få det opsat. Du skal sørge for at alle ting er fjernet, så der er god plads så håndværkerne kan arbejde. Det gør det lettere for dem at komme til og så bliver der oftest gjort mere ud af den sidste finish.

     Hvis mulig så ville jeg lave nogle trækrør som håndværker kan bruge, hvis du gerne selv vil bestemme vejen og hvor kablerne skal trækkes. Jeg havde succes med at grave et trækrør ned, så fik jeg fliserne lagt pænt igen.

     God fornøjelse.

 10. Hej Rasmus
  Tak for spændende læsning, og virkelig fedt, at du så generøst deler ud af din viden!

  Jeg har et solcelleanlæg på 5,85KW med hybridinverter, men pt uden batteri. (Det er kun 2 mdr gammelt så jeg har ikke så mange data.) Derudover har jeg en Tesla model 3. Og vigtigst; Jeg mangler en god ladeløsning til bilen, hvorfor jeg faldt over din artikel.
  Kan jeg lokke en anbefaling ud af dig i forhold til løsning, hvis du var mig?
  (Jeg kan ikke helt gennemskue, hvor kompatibelt mit setup er i forhold til de løsninger, du beskriver i artiklen.)

  Venlig hilsen Kristian

  1. Hej Kristian.
   Mange tak. Tillykke med solcellerne – det er jo en god investering i denne tid eller man bliver hvertfald lidt gladere med de elpriser vi har for tiden.

   Jeg tænker at der måske du skal kigge på disse ladere. Det er bedst, hvis ladestanderen har en heldynamisk ladeeffekt mellem 1,4–22 kW (dvs. at ladestanderen kan lave faseskift mellem 1- og 3-faset opladning). Hvilket giver den bedste mulighed i forhold til opladning med solcellestrøm.

   Disse ladestandere er understøtter pt. faseskift ved solcelleproduktion med en effekt mellem 1,4–22 kW:

   – Easee^ (automatisk)
   – Alfen^ (automatisk)
   – Go-e^ (automatisk)
   – Fronius Wattpilot Home (automatisk)
   – Zappi by Myenergi* (manuelt skifte på ladestanderen)
   – Ratio Electric Solar Box* (manuelt)
   – Smappee EV Wall (?)

   ^disse lader kan lave et automatisk skifte mellem 1 og 3 faset ladning ved brug af et Home Energy Management System f.eks. Solar Manager.

   *det er selvfølgelig mest bekvemmeligt, hvis laderen kan skifte mellem automatisk mellem faserne, men i praksis er det oftest godt nok at have laderen kørerende på én fase (hvis den kan), da biler så kan starte opladning allerede ved 1,4 kW. Det er især godt, når det er et mindre solcelleanlæg.

   Jeg er selv ved at få opsat et nyt system med en Easee lader og SolarManager, da jeg tænker at det er den bedste løsning lige nu. Det er dog helt nyt, så der er ikke skrevet meget om det, men er jeg på vej med.

   Læs gerne mere på mit blogindlæg, som jeg er ved udarbejde her: https://www.lifelab.dk/ladestander-optimeret-til-solceller/

 11. Først om fremmest mange tak for en fremragende gennemgang af billadere, som understøtter solceller samt HEMS systemer (du har skrevet flere meget fine artikler).

  Der er dog én ting, som undre mig. Du skriver at:
  “En elbil kræver en minimal ladekraft for at starte opladningsprocessen. Dette er normalt 6 A pr. fase…”

  Er du sikker på at det er pr. fase?

  Umiddelbart virker det som om, at de 6 A pr. fase blandes sammen med faseskift (som jeg forstår dig, så kan en 3-faset lader uden indbygget faseskift, ikke lade hvis der f.eks. er 1A til rådighed på L1 og L2, men 6A til rådighed på L3″). Er det rigtigt? Der skal vel kun være 6A samlet til rådig, før bilen begynder at lade (for en typisk el-bil). Laderen tager bare alt den strøm den kan få fra L1, L2 og L3 (hvis den ikke bruger faseskift).

  Jeg tror ikke faseskift bruges til at kunne lade med mindre end 3x6A. Det smarte ved en lader, som understøtter faseskift, er at kan man installere tre ladere i samme husstand (eller have en lader med flere udgange), og på den måde lade tre 1-faset el-biler på hver deres fase på samme tid. Det automatiske faseskift gør, at laderen vælger en “ledig fase”, så man ikke risikerer at bruge samme fase til at lade tre biler (læs evt. denne artikel: https://support.wallbox.com/en/knowledge-base/what-is-phase-rotation-and-why-should-it-be-considered-for-multi-chargers-installations/). Der står intet i artiklen om, at man bør vælge en lader med faseskift, hvis man skal kunne lade med kun 1,4 kW.

  Det er trods alt en interessant betragtning, og jeg tager måske fejl. Der er muligvis en 3-faset lader, som kræver minimum 6A på hver fase, men det lyder usandsynligt, da de fleste elbiler, som Skoda der kan lade med 11kW AC (3 faser á 16A), kræver netop 6A for at starte opladningen (og ikke 3x6A). Det er givet i standarden for hvordan ladestationer forbinder til elbiler og lader batterier (SAE J1772 standard), så det er teoretisk minimum på tvær af alle ladebokse til hjemmeopladning (så vidt jeg kan læse mig frem til). En ladeboks kan vælge at få de minimum 6A fra en, to eller tre faser, men afbryder ladningen af elbilen, hvis den ikke kan levere mere end 6 Ampere på et ladestik. Så ja… Hvis man har forbundet tre biler til en ladeboks med automatisk faseskift, så skal hver fase kunne levere minimum 6A, for at alle tre biler går i gang med at lade.

  Det kunne være rigtig skægt at sætte en strømbegrænser på to faser til en 3-faset lader uden faseskift (så de f.eks. kun kan trække 2A), og så se om bilen begynder at lade, når der er 6A til rådighed på den sidste fase. Man kan muligvis bare frakoble to faser, så der er 0A til rådighed. Jeg kan ikke rigtig se, at man får så meget glæde af en lader med faseskift, hvis man kun har én elbil, som kan oplades med op til 11kW, og én lader som kan levere op til 11 kW (eller 22 kW for den sags skyld).

  Hvis man f.eks. ser på en Solar Box fra Ratio Electric (https://evbiler.dk/wp-content/uploads/2020/04/210374-03043-Ratio-Electric-BV_Solar_DA_V01-1.pdf), så kan man i “Pure Solar Mode” sætte minimumsstrømmen, som starter en opladning fra 6A til 16A. Der nævnes intet om faseskift eller pr. fase i den sammenhæng.
  Det er en super simpel ladebox, som desværre ikke har app eller nettilslutning.

Leave a Reply